8. Wyrejestrowanie pojazdu z powodu demontażu

9. Wyrejestrowanie pojazdu z powodu kradzieży

10. Wyrejestrowanie pojazdu z powodu trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu

11. Wyrejestrowanie pojazdu z powodu wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany za granicą lub zbyty za granicę

12. Wyrejestrownie pojazdu z powodu zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicą

13. Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

Pliki do pobrania

14. Zawiadomienie o zbyciu pojazdu

Pliki do pobrania