15. Wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na wpisy

Pliki do pobrania

16. Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego

17. Wydanie wtórnika karty pojazdu

18. Wpis: zasilania gazem, montażu haka holowniczego

Pliki do pobrania

19. Wydanie wtórnika nalepy kontrolnej / znaków legalizacyjnych

Pliki do pobrania

20. Dokonanie adnotacji o przystosowaniu pojazdu do: nauki jazdy, używania jako TAXI, przepisów ustawy o podatku VAT

21. Wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych

22. Nadanie cech identyfikacyjnych / wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej

23. Zgłoszenie zmiany: rodzaju pojazdu, danych technicznych pojazdu

Pliki do pobrania

24. Zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego

25. Zmiana danych w dowodzie rejestracyjnym, wynikająca ze zmiany adresu miejsca zamieszkania właściciela pojazd