Kościół Św. Szczepana i św. Anny – rzymskokatolicki barokowo klasycystyczny Kościół parafialny w Raszynie jest cenny zabytkiem XVII-wiecznej architektury. Ufundowany przez Zygmunta Opackiego, właściciela Raszyna i Falent. Powstał w 1654 roku, konsekrowany został roku później. Świątynia przetrwała zawieruchy dziejowe, miedzy innymi potop szwedzki.

Na zlecenie Piotra Teppera Starszego według projektu Szymona Bogumiła Zuga w roku 1790 kościół był przebudowywany. Fasada jest uboga w dekoracje, lecz typowa dla XVII wieku. Charakterystyczna jest linia dzieląca ją na dwie symetryczne części, przebiegająca przez portal i okno oświetlające chór.

Wnętrze świątyni jest bogato złocone i zdobione licznymi obrazami, figurami i rzeźbami świętych. W sąsiedztwie znajduje się zabytkowa plebania z końca XVIII wieku.

W okresie drugiej wojny światowej kościół był miejscem przetrzymywania polskich jeńców (1939), a także pełnił rolę szpitala Wojskowego (1944).

Pałac w Falentach – Wczesnobarokowy pałąc wybudowany pierwotnie około 1622 roku przez Zygmunta Opackiego w stylu neorenesansowym, później kilkakrotnie przebudowywany. Otoczony parkiem krajobrazowym. Bywali tu: król Zygmunt III Waza z rodziną, a także Władysław IV. Gościła w Falentach także królowa Maria Gonzaga przed uroczystym wjazdem do Warszawy w roku 1646.

Zniszczony w czasie potopu szwedzkiego, został odbudowany w 1717 roku przez Franciszka Jana Załuskiego, wojewodę czernichowskiego, co zostało upamiętnione inskrypcją na marmurowej tablicy wmurowanej w zachodnią elewację pałacu.

Około roku 1784 Tepperowie dokonali modernizacji pałacu wedle projektu Szymona Bogumiła Zuga. W sobotę 27 lipca gościł tu powracający z podróży na Ukrainę król Stanisław August Poniatowski.

W roku 1839 majątek nabył kupiec winny i korzenny Jan August Spiski. Zbudował oranżerię i założył hodowlę kwiatów sprowadzanych z za granicy, powiększył ogród, wprowadził i rozwinął na szeroką skalę hodowlę ryb zakładając nowe stawy o powierzchni prawie czterdziestu hektarów.

Później dobra przeszły w ręce hrabiostwa Przeździeckich, którzy w latach 1852-1857 dokonali przebudowy pałacu zgodnie z projektem architekta Franciszka Marii Lanciego, m in. dobudowano oficyny.

W tej postaci pałac dotrwał do naszych czasów. W jego skład wchodzą jeszcze:

  • oficyna południowa z 1852 – 1854 r.
  • oranżeria – palmiarnia (1852 – 1857)
  • brama neogotycka (1852 – 1857)
  • czworaki, liczący blisko 450 lat budynek rozebrano w 1994 r.

Od 1964 roku użytkownikiem całego zespołu jest Instytut Melioracji i Użytków Zielonych (dziś Instytut Technologiczno-Przyrodniczy).

Grobla Falencka – Jest objęta ochroną konserwatorską. Rozegrał się na niej najistotniejszy fragment bitwy raszyńskiej. Grobli bronił bohatersko 8 pułk piechoty dowodzony przez płk. Cypriana Godebskiego.

Głaz pamiątkowy w pobliżu grobli – Granitowy, upamiętniający miejsce historycznej bitwy, położony w 1959 roku. W tym miejscu, w decydującej fazie bitwy, książę Józef Poniatowski poprowadził polskich żołnierzy do ataku na bagnety. Głaz ufundowało PTTK w 150 rocznicę bitwy pod Raszynem.

Pomnik ku czci więźniów Pawiaka – W okresie okupacji hitlerowcy utworzyli w pałacu falenckim ośrodek wypoczynkowy dla funkcjonariuszy Gestapo i oficerów SS.

Pomnik postawiony w 1967 roku z inicjatywy ZBOWiD upamiętnia miejsce rozstrzelania 100 Polaków, więźniów Pawiaka. Zlokalizowany w pobliżu grobli, przy Stawie Raszyńskim.

Reduta Raszyńska z szańcem artyleryjskim i kopcem naziemnym – Pole bitwy z 1809 roku z szańcem i kopcem – punktem obserwacyjnym, miejscem gdzie stał proporzec na czelnego dowódcy, księcia Józefa Poniatowskiego. Tu rozmieszczono ciężką artylerię.

Kapliczka Cypriana Godebskiego – Kapliczka przydrożna z XVIII wieku, przy której złożono śmiertelnie rannego pułkownika Cypriana Godebskiego, dowódcę 8 pułku piechoty, poetę polskich legionów, członka Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Warszawie, by opatrzyć mu rany.

Zbudowana z cegły, otynkowana kolumna na cokole dźwiga kapliczkę o czterech arkadowych otworach. Kryta Daszkiem, zwieńczona chorągiewką.

Obok rośnie topola będąca pomnikiem przyrody. W 120 rocznicę bitwy, w 1929 roku, w kolumnę wmurowano tablicę inskrypcyjną poświęconą Cyprianowi Godebskiemu.

Figurka Matki Bożej Niepokalanie Poczętej – Figurka w stylu barokowym z tablicą inskrypcyjną na cokole postawiona w dwudziestą rocznicę bitwy dla upamiętnienia poległych.

Obok figurki mogiły pochowanych tu uczestników bitwy raszyńskiej i groby poległych w pierwszej wojnie światowej.

Rybie – figura przedstawiająca postać Chrystusa Króla. Tablica pamiątkowa postawiona w roku 1853 przez mieszkańców ocalałych od epidemii cholery, która zdziesiątkowała tutejszą ludność.

Głaz przy Szkole Podstawowej im. Cypriana Godebskiego – Upamiętniający bitwę pod Raszynem i jej patrona. Odsłonięty w 180 rocznicę bitwy w dniu 19 kwietnia 1989 roku, z tablicą na której znajdują się słowa Cypriana Kamila Norwida: „Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek”.

W szkole zgromadzono cenne materiały poświęcone historii szkolnictwa w Raszynie oraz tajnemu nauczaniu w latach 1939 – 1945.

Austeria – Jest to budynek dawnego zajazdu pocztowego. Wybudowany w latach 1784 – 1790 przez właściciela bóbr falenckich, finansistę i bankiera warszawskiego Piotra Teppera Starszego według projektu Szymona Bogumiła Zuga. Zespół ten obejmuje budynek główny - piętrowy, kramy kupieckie, budynek pocztowy ze stajnią i wozownią. Całość z kościołem i plebanią o układzie rynku miała być początkiem założenia miejskiego.

Plebania – Zabytek w stylu klasycystycznym zoprojektowany przez Szymona Bogumiła Zuga na zlecenie Piotra Fergussona Teppera. Wzniesiony w roku 1790. W elewację budynku wmurowane są dwie kule armatnie będące pomnikiem walk z 1809 r.

Cmentarz Parafialny w Puchałach – Na cmentarzu znajduje się wiele miejsc pamięci narodowej przypominających zarówno poległych w Bitwie Raszyńskiej, jak z czasów I i II wojny światowej.

Należy tu wymienić:

  • Nagrobek Adama Doberskiego, oficera wojsk napoleońskich, zmarłego 10 marca 1883 r.
  • Mogiły żołnierzy poległych w czasie I wojny światowej 1914 – 1918.
  • Zbiorową mogiłę 62 więźniów Pawiaka rozstrzelanych przez Niemców w lipcu 1943 r. na Grobli Raszyńskiej
  • Mogiła zbiorowa żołnierzy węgierskich rozstrzelanych w sierpniu 1944 r. za pomoc udzieloną powstańcom warszawskim
  • Płyta pamiątkowa z napisem: „Poległym w latach 1939 – 1945 w walce o wolność – Gromada Raszyn – 1.XI.1862”
  • Medalion na kwaterze wojskowej poświecony i przedstawiający księcia Józefa Poniatowskiego.