Centrum Sportu Raszyn

ul. Sportowa 30, 05-090 Raszyn

Boisko Orlik Raszyn - ul. Pruszkowska 21 b

Boisko Orlik Sękocin - ul. Wierzbowa 5
tel./fax. (0-22) 720 19 08, 720 19 16

www.basenraszyn.pl
e-mail: basen@raszyn.pl