Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Unii Europejskiej 3, 05-090 Raszyn
tel. 22 378 14 81, fax: 22 378 14 03
e-mail: gops@raszyn.pl

http://gops.raszyn.pl

Ognisko Wychowawcze w Jaworowej

ul. Warszawska 95, 05-090 Raszyn
tel. 22 797-44-18 

http://ognisko.raszyn.pl

Świetlica Środowiskowa "Świetlik"

Rybie ul. Spokojna 23, 05-090 Raszyn
tel. 22 720 27 66 

https://swietlica-rybie.pl/

Punkt Konsultacyjny w Raszynie
Uzależnienia i Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie

ul. Poniatowskiego 20, 05-090 Raszyn
tel. 22 720 12 55 

pelnomocnik@raszyn.pl

https://www.pomagamy.raszyn.pl