Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Unii Europejskiej 3, 05-090 Raszyn
tel.: 22 378 14 81, fax: 22 378 14 03
e-mail: gops@raszyn.pl

strona internetowa: http://gops.raszyn.pl

Ognisko Wychowawcze w Jaworowej

ul. Warszawska 95, 05-090 Raszyn
tel. 22 797-44-18 

strona internetowa: http://ognisko.raszyn.pl

Świetlica Środowiskowa "Świetlik"

Rybie ul. Spokojna 23, 05-090 Raszyn
tel. 22 720 27 66 

strona internetowa: http://www.swietlica-rybie.pl

Punkt Konsultacyjny w Raszynie
Uzależnienia i Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie

ul. Poniatowskiego 20, 05-090 Raszyn

tel.+48 22 720 12 55 

e-mail:pelnomocnik@raszyn.pl

strona internetowa:https://www.pomagamy.raszyn.pl