Telefon alarmowy: 998

Ochotnicza Straż Pożarna w Raszynie
ul. Sportowa 1a, 05-090 Raszyn

tel. 22 720 01 08
strazpozarnaraszyn@gmail.com

Ochotnicza Straż Pożarna w Dawidach
Dawidy 45, 02-800 Warszawa

tel. 22 750 25 98
ospdawidy@wp.pl

Ochotnicza Straż Pożarna w Falentach
Falenty, Al. Hrabska 2, 05-090 Raszyn

tel. 22 720 25 99
ospfalenty@gmail.com