NK.4100.251.2018.MK

Pruszków, dnia 4 lipca 2018 r.

Komunikat Nr 3.2018

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszkowie informuje, że w badaniach jakości wody z sieci wodociągowej wodociągu publicznego w Puchałach stwierdzono obecność bakterii grupy coli.

Woda nie nadaje się do spożycia.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Uwaga: Woda dopuszczona może być używana do prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

Pliki do pobrania