Uruchomienie przystanku FIGOWA 02 w miejscowości Łady

Od dnia 01.07.2021 r. uruchamia się funkcjonowanie przystanku FIGOWA 02 przy ulicy Długiej w miejscowości Łady (gmina Raszyn).

Przystanek znajdzie się przy ulicy Długiej za skrzyżowaniem z ulica Figową a przed skrzyżowaniem z ulica Lawendową. Przystanek będzie obowiązywał jako warunkowy dla linii 715.


Gmina Raszyn informuje, iż w związku z przebudową ul. Waryńskiego w miejscowości Nowe Grocholice autobusy linii "R2" od dnia 7 maja 2021r. do 15.09.2021r. nie będą obsługiwały przystanków autobusowych Waryńskiego 01 i 02.

Od dnia 07.05.2021r. zostanie wprowadzona zmiana trasy autobusów linii " R2":

 • trasa Rybie - Podolszyn Nowy - dotychczasową trasą dojazd do przystanku Orlik 02 w Raszynie, powrót na rondzie Ks. Popiełuszki (Centrum Medyczne) ulicą Pruszkowską w ulicę Godebskiego do Al. Krakowskiej, a następnie na dotychczasową trasę,
 • trasa Podolszyn Nowy - Rybie - dotychczasową trasą dojazd do przystanku Cmentarz 01, Al. Krakowską do ul. Godebskiego, a następnie do przystanku Orlik 02 w Raszynie, powrót na rondzie Ks. Popiełuszki (Centrum Medyczne) ul. Pruszkowską w ulicę Godebskiego do Al. Krakowskiej, a następnie na dotychczasową trasę.

Za utrudnienia przepraszamy.


W związku z kolejnymi obostrzeniami wynikającymi z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 oraz ze względu na zbyt małe zainteresowanie poniższymi kursami linii autobusowej „R1”informujemy, że z dniem 29 marca 2021r. do odwołania zawiesza się kursy na trasie:

a) kierunek -Pruszków – Reguły – Michałowice – Raszyn- Warszawa – godz. 17:45 i 19:30.

b) kierunek -Warszawa – Raszyn – Michałowice - Reguły – Pruszków – godz. 18:40 i 20:20.

Jednocześnie informuję, iż prowadzone będą analizy napełnień autobusów linii R1 na poszczególnych kursach w kolejnych miesiącach i w sytuacji stwierdzenia spadku liczby pasażerów zostanie rozważona decyzja o zawieszenie tych kursów.


Transport publiczny na terenie Gminy Raszyn realizowany jest przez Warszawski Transport Publiczny oraz komunikację lokalną „R1” i „R2”.

Teren Gminy obsługiwany jest przez następujące linie ZTM:

703, 706, 707, 711, 715, 721, 728, 809, L1* i N88

Aktualna taryfa biletowa znajduje się na stronie internetowej: www.wtp.waw.pl

* - autobusy linii L1 od dnia 23 września 2020 roku na terenie Gminy Raszyn obsługują zespół przystanków Plac Szwedzki oraz przystanek Falenty Osiedle 01.

Rozkład jazdy autobusów:

Rozkład jazdy autobusów dostępny jest na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego:

https://www.wtp.waw.pl/rozklady-jazdy/

Komunikacja lokalna - linie "R1"i „R 2”:

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 roku lokalny transport zbiorowy na liniach komunikacyjnych R1 i R2 realizowany będzie przez PKS Tarnobrzeg Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zwierzynieckiej 30, 39- 400 Tarnobrzeg..

Ceny biletów i rozkłady jazdy: http://raszyn.pl/slider-aktualnosci/r1-i-r2-nowe-linie-autobusowe

Przewozy autobusowe w roku 2021 na linii komunikacyjnej „R 2” realizowane są przy wsparciu finansowym uzyskanym przez Gminę Raszyn z rządowego funduszu rozwoju przewozów autobusowych w ramach ustawy z dnia 16 maja 2019r. o funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej ( Dz.U. z 2019r., poz. 1123, z późn. zm.).


Bezpłatna komunikacja lokalna linii R2 od 01.08.2020 r.

Szanowni Mieszkańcy oraz Pasażerowie,

Z przyjemnością informujemy, iż inicjatywy Wójta Rada Gminy Raszyn w dniu 26 maja 2020r. podjęła Uchwałę o wprowadzeniu bezpłatnych przejazdów dla wszystkich pasażerów linii komunikacyjnej „R2” na trasie Rybie- Raszyn- Puchały-Wypędy Janki- Laszczki- Falenty Duże- Falenty- Falenty Nowe-Podolszyn Nowy.

Z bezpłatnego transportu publicznego będzie można skorzystać od 01.08.2020r..

Bezpłatna komunikacja ma zachęcić mieszkańców do korzystania z komunikacji zbiorowej a tym samym doprowadzić do zmniejszenia natężenia ruchu, co pozytywnie wpłynie na środowisko.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do korzystania z bezpłatnej komunikacji gminnej linii R2.


Korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Raszyn

NAZWA PROCEDURY

Podpisanie umowy na korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Raszyn.

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Wniosek o podpisanie umowy na korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Raszyn.
 2. Aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców albo z ewidencji działalności gospodarczej.
 3. kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON).
 4. kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP).
 5. Kserokopia dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób.
 6. proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, czasy odjazdów i przyjazdów.
 7. wykaz obsługiwanych przystanków ze wskazaniem nazw i lokalizacji.

Kserokopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.

OPŁATA SKARBOWA

Bez opłat.

OPŁATA ADMINISTRACYJNA

Bez opłat.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

Wniosek zostaje rozpatrzony nie później niż w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia wniosku.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Pocztą na adres: Urząd Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn Bezpośrednio: Kancelaria – Urząd Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, parter, pok.15, w godzinach pracy ( poniedziałek) od 8.00 do 18.00, ( od wtorku do czwartku) od 8.00 do 16.00, ( piątek) od 8.00 do 14.00

MIEJSCE ODBIORU DOKUMENTÓW

Umowa zostaje doręczona pocztą na adres korespondencyjny wskazany we wniosku lub odbiór osobisty.

REFERAT PROWADZĄCY SPRAWĘ

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej (2 piętro), pok.206, 207a kontakt z osobą prowadzącą sprawę: (22) 701 79 15 bleczkowska@raszyn.pl

TRYB ODWOŁAWCZY

Nie przewiduje się trybu odwoławczego.

PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2017. poz. 2136 ze zm.)
 2. Uchwała Nr LV/507/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Raszyn, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Raszyn oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 3. Uchwała NR LVI/516/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr LV/507/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Raszyn, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Raszyn oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

ZAŁĄCZNIKI

 1. Uchwała Nr LV/507/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Raszyn, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Raszyn oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 2. Uchwała NR LVI/516/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr LV/507/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Raszyn, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Raszyn oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 3. Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Raszyn, udostępnionych dla operatorów i przewoźników.
 4. Wzór umowy na korzystanie z przystanków komunikacyjnych.
 5. Wniosek o podpisanie umowy na korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Raszyn.
 6. Informacja o ilości miesięcznych zatrzymań środków transportu.

OGŁOSZENIE
o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Na podstawie art. 23 ust. 1 w związku z art. 19 ust. 1 pkt 3 oraz art. 22 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym ( Dz.U. z 2020r., poz. 1944, z późn. zm.) Wójt Gminy Raszyn wykonując zadania organizatora publicznego transportu zbiorowego ogłasza zamiar udzielenia zamówienia na świadczenie usług w zakresie gminnego publicznego transportu zbiorowego w autobusowych przewozach pasażerskich.

I. Nazwa i adres organizatora publicznego transportu zbiorowego.

Gmina Raszyn reprezentowana przez Wójta Gminy Raszyn
Adres: Urząd Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2A, 05-090 Raszyn.

II. Przewidywany tryb udzielenia zamówienia

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym organizator planuje dokonać wyboru operatora poprzez bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

III. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy.

a) określenie rodzaju transportu: publiczny transport zbiorowy( autobusowy),

b) określenie sieci komunikacyjnej: świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na 2 liniach komunikacyjnych: R 1 i R 2 pomiędzy Gminą Raszyn, Gminą Michałowice, Miastem Pruszków i m. st. Warszawa, dla których Gmina Raszyn jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego.

IV. Przewidywana data bezpośredniego zawarcia umowy:

Grudzień 2021r.

V. Przewidywany czas trwania umowy o świadczeniu usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

- od dnia 01 stycznia 2022r. do dnia 31 grudnia 2022r.

VI. Zmiana informacji

Na podstawie art. 23 ust 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.

VII. Miejsce zamieszczenia niniejszego ogłoszenia:

- Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raszyn,
- Tablica informacyjna w budynku Urzędu Gminy Raszyn,
- Strona internetowa organizatora Gminy Raszyn www.raszyn.pl,
- Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej.

Pliki do pobrania