Obszar Data
rozpoczęcia
Data
zakończenia
Godziny Stacja
Raszyn
  • ul. Jeziorna
  • ul. Łączna
Nowe Grocholice
  • ul. Dzika
  • ul. Stawowa
2020-02-24
08:00
2020-02-24
16:00
8 02-0460
RASZYN NISKA

Więcej informacji http://pgedystrybucja.pl/.

Zgłaszanie awarii i uszkodzeń: 991 lub 22 340 41 00

Zgłoszenia awarii oświetlenia

Konserwacja oświetlenia ulicznego

ELES-BUD Ewa Konopka-Strusińska
tel. 535 481 335 - tylko problem z latarniami