Obszar Data
rozpoczęcia
Data
zakończenia
Godziny Stacja
Falenty Nowe
  • ul. Modrzewiowa
  • ul. Droga Hrabska
    od nr 12 do nr 62
2021-07-29
09:00
2021-07-29
13:00
4 02-0492
FALENTY NOWE 1

Więcej informacji https://pgedystrybucja.pl/strefa-klienta/planowane-wylaczenia.

Zgłaszanie awarii i uszkodzeń: 991 lub 22 340 41 00

Zgłoszenia awarii oświetlenia

Konserwacja oświetlenia ulicznego

ELES-BUD Ewa Konopka-Strusińska
tel. 535 481 335 - tylko problem z latarniami