Obszar Data
rozpoczęcia
Data
zakończenia
Godziny Stacja
Janki
  • ul. Graniczna
  • ul. Al. Krakowska 61,61A,63
Sękocin Nowy

  • ul. Al. Krakowska
    nr parzyste od nr 2 do 16

2021-10-26
09:00
2021-10-26
13:00
4 02-1166
SĘKOCIN GRANICZNA

Więcej informacji https://pgedystrybucja.pl/strefa-klienta/planowane-wylaczenia.

Zgłaszanie awarii i uszkodzeń: 991 lub 22 340 41 00

Zgłoszenia awarii oświetlenia

Konserwacja oświetlenia ulicznego

ELES-BUD Ewa Konopka-Strusińska
tel. 535 481 335 - tylko problem z latarniami