Szanowni Państwo,

na https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/raszyn, przedstawiamy ofertę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach, do których prowadzimy nabór na rok szkolny 2021/2022.

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 „Pod Topolą” w Raszynie;

Przedszkole Nr 2 „W Stumilowym Lesie” w Raszynie”;

Przedszkole Nr 3 „Wyspa Skarbów” w Raszynie;

Przedszkole w Falentach;

Przedszkole w Sękocinie;

„Bajkowe Przedszkole w Ładach” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ładach;

Oddziały Przedszkolne w SP im. Cypriana Godebskiego w Raszyn;

Oddziały Przedszkolne w SP im. Włodzimierza Potockiego w Sękocinie.

Rejestracja kandydatów w systemie elektronicznym rozpocznie się 1 marca 2021 r. o godz. 10.00 i potrwa do 15 marca 2021 r.Po dokonaniu rejestracji w systemie należy wydrukować wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola, który następnie należy podpisać i dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru.

Sposób rejestracji w systemie elektronicznego naboru:

W zakładce POMOC umieszczony został Przewodnik po systemie, w którym szczegółowo wyjaśniono wszystkie funkcjonalności i sposób postępowania związany z zarejestrowaniem dziecka w systemie.

Jeśli zapoznaliście się z zakładką POMOC oraz z ofertą placówek, zasadami i terminami dotyczącymi postępowania rekrutacyjnego jak również dokonaliście wyboru placówek i grup przedszkolnych możecie przystąpić do rejestracji dziecka w systemie.

Zapraszamy do rejestracji zgłoszeń kandydatów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach na stronie - https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/raszyn