Zmiana organizacji pracy przedszkoli

w miesiącach lipcu i sierpniu 2020 r.

zamiast dyżurów wakacyjnych, sześć tygodni pracy placówki


W trosce o bezpieczeństwo dzieci, w związku z możliwością prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych,zmieniamy organizację pracy przedszkoli,w miesiącach lipiec – sierpień 2020 r.

W miejsce dyżurów wakacyjnych w przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina, dzieci będą mogły przez 6 tygodni w okresie 29.06.2020 r. - 07.08.2020 r. uczęszczać do swojego przedszkola. W pozostałym okresie wakacji w dniach 10.08.2020 r. – 31.08.2020 r. placówki pozostaną zamknięte.

Pełna informacja o harmonogramie pracy przedszkoli w okresie lipiec – sierpień 2020 r. zostanie opublikowana na stronach poszczególnych przedszkoli, po ich uzgodnieniu przez dyrektorów wspólnie z radami rodziców.

W celu zapewnienia dzieciom i nauczycielom bezpieczeństwa, przedszkola nie będą prowadziły opieki dla dzieci z innych placówek.

Dotychczas stosowana w Gminie Raszyn organizacja tzw. dyżurów wakacyjnych w przedszkolach, wiążąca się z przemieszczaniem dzieci między placówkami, zwiększałaby niebezpieczeństwo zarażenia wirusem.