PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCA
W OKRESIE PANDEMII COVID-19
W AUTOBUSACH SZKOLNYCH, W GMINIE RASZYN

 1. Dziecko może skorzystać z dowozu do i ze szkoły pod warunkiem, że jego temperatura nie przekracza 37 st.C oraz nie występują u niego objawy chorobowe, takie jak m.in. katar, kaszel, duszności itp. Z dowozu do i ze szkoły mogą korzystać wyłącznie dzieci zdrowe.
 2. Jeżeli w domu dziecka przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych dziecko to nie może skorzystać z dowozu do i ze szkoły.
 3. W czasie jazdy autobusu w przypadku zaobserwowania u dziecka objawów chorobowych, osoba sprawująca opiekę podczas dowożenia może zmierzyć dziecku temperaturę termometrem bezdotykowym. O fakcie tym oraz wyniku pomiaru temperatury opiekun informuje pracownika szkoły.
 4. W przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury u dziecka lub innych objawów chorobowych o zaistnieniu tej sytuacji rodzice/prawni opiekunowie dziecka zostaną zawiadomieni telefonicznie. Ich obowiązkiem jest odebranie dziecka osobiście lub przez inną dorosłą osobę przez nich upoważnioną.
 5. Dziecko korzystające z transportu do i ze szkoły jest zobowiązane posiadać przy sobie numer telefonu do rodziców/prawnych opiekunów, który jest zobowiązane udostępnić na żądanie osoby sprawującej opiekę podczas dowozu.
 6. Dzieci wchodzące do autobusu szkolnego zobowiązane są do używania maseczki zakrywającej usta oraz nos.
 7. W autobusie szkolnym dzieci są zobowiązane do zajmowania miejsc wskazanych przez osobę sprawującą opiekę podczas dowozu.
 8. Osoba sprawująca opiekę podczas dowozu zobowiązana jest do stosowania podczas dowozu środków ochrony osobistej, tj. jednorazowych rękawiczek oraz maseczki lub przyłbicy.
 9. Zadania opieki podczas dowożenia do i ze szkoły może wykonywać wyłącznie osoba zdrowa bez jakichkolwiek objawów chorobowych.
 10. Kierowca autobusu szkolnego zobowiązany jest do stosowania podczas dowozu środków ochrony osobistej, tj. jednorazowych rękawiczek oraz maseczki lub przyłbicy. Obowiązku wskazanego wyżej nie stosuje się w przypadku gdy kierowca oddzielony jest w sposób uniemożliwiający styczność z innymi przewożonymi osobami.
 11. Zadania kierowcy autobusu może wykonywać wyłącznie osoba zdrowa bez jakichkolwiek objawów chorobowych.
 12. Kierowca autobusu szkolnego jest zobowiązany do odkażenia wnętrza autobusu szkolnego każdorazowo przed rozpoczęciem dowozu oraz po jego zakończeniu płynem do odkażania powierzchni.

Raszyn, dnia 28.08.2020 r.


Obowiązuje od dnia 02.09.2020 r.

AUTOBUS Nr 1 - ROZKŁAD JAZDY Godz. Uwagi
Kurs 1: Laszczki, Falenty -> SP Łady
na godz. 7:45
Laszczki Leszczynowa/Diamentowa 07:05
Laszczki Leszczynowa/Źródlana 07:06
Falenty Duże (Źródlana/Owocowa) 07:07
Falenty IMUZ 07:08
Falencka/Willowa 07:10
Falencka/Olszynowa 07:11
Pętla Podolszyn 07:13
Podolszyn Nowy 07:14 * przystanek MZA Nowy Podolszyn 02
SP Łady 07:16Kurs 2: Wypędy, Janki -> SP Sękocin
na godz. 8:25
Raszyn Unii Europejskiej 07:37 przez Sokołowską
Wypędy 07:52
Janki Wspólna 07:54
Janki Mszczonowska II (droga lokalna) 08:00 przez drogę lokalną
Sękocińska/Rolna 08:05
SP Sękocin 08:10Kurs 3: Laszczki, Falenty> SP Łady
na godz. 8:40
Laszczki Leszczynowa/Diamentowa 08:24
Laszczki Leszczynowa/Źródlana 08:25
Falenty Duże (Źródlana/Owocowa) 08:26
Falenty IMUZ 08:27
Falencka/Willowa 08:29
Falencka/Olszynowa 08:30
Pętla Podolszyn 08:31
Podolszyn Nowy 08:33 * przystanek MZA Nowy Podolszyn 02
SP Łady 08:35Kurs 4: SP Sękocin -> basen (pn)
na godz. 10:30
SP Sękocin 10:15 kurs tylko w poniedziałek
Basen Raszyn 10:30Kurs 5: SP Sękocin -> basen (czw)
na godz. 11:45
SP Sękocin 11:15 kurs tylko w czwartek
Basen Raszyn 11:30Kurs 6: SP Łady -> basen (pt)
na godz. 11:45
SP Łady 11:20 kurs tylko w piątek (klasa IIB)
Basen Raszyn 11:35Kurs 7: basen -> SP Sękocin (pn)
z godz. 10:30
Basen Raszyn 11:31 kurs tylko w poniedziałek
SP Sękocin 11:40Kurs 8: basen -> SP Sękocin (czw)
z godz. 11:45
Basen Raszyn 12:40 kurs tylko w czwartek
SP Sękocin 12:50Kurs 9: SP Sękocin -> Janki, Laszczki, Falenty
z godz. 13:00
SP Sękocin 13:10
Słomin 6-go Sierpnia 13:12
Janki Mszczonowska II (droga lokalna) 13:16
Wypędy 13:23
Janki Wspólna 13:25
Janki Al. Krakowska/Działkowa 13:28
Laszczki Leszczynowa/Diamentowa 13:31
Laszczki Leszczynowa/Szybowcowa 13:32
Laszczki Leszczynowa/Źródlana 13:33
Falenty Duże (Źródlana/Owocowa) 13:34
Falenty Duże (Falencka) 13:36 przystanek MZA
Falenty Osiedle (Opackiego) 13:38
Falenty IMUZ 13:39
SP Sękocin 13:49Kurs 10: SP Sękocin -> Janki, Wypędy
z godz. 13:55
SP Sękocin 14:05
Słomin 6-go Sierpnia 14:07 przez ronda
Sękocin osiedle Eko 14:16 przez drogę lokalną
Janki Mszczonowska II (droga lokalna) 14:22
Janki Mszczonowska I (Sąsiedzka) 14:24 przez drogę lokalną
Wypędy 14:29
Janki Wspólna 14:31
Raszyn Unii Europejskiej 14:40Kurs 11: SP Łady -> Falenty, Laszczki
z godz. 15:10
SP Łady 15:15
Podolszyn Nowy 15:16 *przystanek MZA Nowy Podolszyn 01
Pętla Podolszyn 15:18
Falencka/Olszynowa 15:19
Falencka/Willowa 15:21
Falenty Osiedle (Opackiego) 15:23
Falenty IMUZ 15:24 zawrotka
Laszczki Leszczynowa/Źródlana 15:29
Laszczki Leszczynowa/Diamentowa 15:30
SP Sękocin 15:37Kurs 12: SP Sękocin -> Laszczki, Falenty
z godz. 15:40
SP Sękocin 15:45
Janki Al. Krakowska/Działkowa 15:50 zawrotka przy McDonald
Laszczki Leszczynowa/Diamentowa 15:56
Laszczki Leszczynowa/Szybowcowa 15:59 zawrotka
Laszczki Leszczynowa/Źródlana 16:01
Falenty Duże (Źródlana/Owocowa) 16:03
Janki Godebskiego 16:05 trudne warunki drogowe
Falenty Duże (Falencka) 16:11 przystanek MZA
Falenty Osiedle (Opackiego) 16:14
Falenty IMUZ 16:15
Zajezdnia x

Obowiązuje od dnia 02.09.2020 r.

AUTOBUS Nr 2 - ROZKŁAD JAZDY Godz. Uwagi
Kurs 1: Jaworowa, Dawidy -> SP Łady
na godz. 7:45
Jaworowa Przesmyk 07:09 przystanek MZA Rybie I
Jaworowa Promyka 07:10
Jaworowa Dom Rolnika 07:12
Dawidy Spółdzielnia 07:15
Dawidy Bankowe Parlamentarna 07:20
Dawidy Bankowe Boryny 07:21
Dawidy Bankowe Miklaszewskiego 07:22
SP Łady 07:30Kurs 2: Falenty, Laszczki -> SP Sękocin
na godz. 8:25
SP Łady 07:33
Janki Godebskiego 07:40 trudne warunki drogowe
Falenty Duże (Źródlana/Owocowa) 07:44
Laszczki Leszczynowa/Źródlana 07:45
Laszczki Leszczynowa/Szybowcowa 07:47 zawrotka
Laszczki Leszczynowa/Diamentowa 07:49
Laszczki Leszczynowa/Al. Krakowska 07:52
Al.Krakowska/Sękocińska (MZA) 07:55
SP Sękocin 08:00Kurs 3: Jaworowa, Dawidy -> SP Łady
na godz. 8:40
Jaworowa Przesmyk 08:09 przystanek MZA Rybie I
Jaworowa Promyka 08:10
Jaworowa Dom Rolnika 08:12
Dawidy Spółdzielnia 08:15
Dawidy Bankowe Parlamentarna 08:20
Dawidy Bankowe Boryny 08:21
Dawidy Bankowe Miklaszewskiego 08:22
SP Łady 08:30Kurs 4: Laszczki, Falenty, Janki-> SP Sękocin
na godz. 10:15 (II zm.)
SP Sękocin 09:25
Laszczki Leszczynowa/Diamentowa 09:30
Laszczki Leszczynowa/Źródlana 09:31
Falenty Duże (Źródlana/Owocowa) 09:32
Falenty Osiedle (Opackiego) 09:35
Falenty IMUZ 09:36
Raszyn Unii Europejskiej 09:42
Wypędy 09:50
Janki Wspólna 09:53
Janki Al. Krakowska/Działkowa 09:56
Janki Mszczonowska II (droga lokalna) 09:59
Al.Krakowska/Sękocińska (MZA) 10:04 dla Sękocina i Słomina
SP Sękocin 10:10Kurs 5: SP Łady -> basen (wt-pt)
na godz. 10:45
SP Łady 10:25 kurs wtorek, środa, czwartek
Basen Raszyn 10:35 i piątekKurs 6: SP Łady -> basen (wt- pt)
na godz. 11:45
SP Łady 11:20 kurs wtorek, środa, czwartek
Basen Raszyn 11:35 i piątek (w piątek klasa IIC)Kurs 7: basen -> SP Łady (wt-pt)
z godz. 10:45
Basen Raszyn 11:59 kurs wtorek, środa, czwartek
SP Łady 12:10 i piątekKurs 8: SP Łady -> Falenty, Laszczki
z godz. 12:15
SP Łady 12:25
Podolszyn Nowy 12:26 *przystanek MZA Nowy Podolszyn 01
Pętla Podolszyn 12:28
Falencka/Olszynowa 12:29
Falencka/Willowa 12:31
Droga Hrabska/Willowa 12:33 realizacja kursu stosownie
Falenty IMUZ 12:35 do zapotrzebowania
Falenty Duże (Źródlana/Owocowa) 12:40
Laszczki Leszczynowa/Źródlana 12:41
Laszczki Leszczynowa/Diamentowa 12:41
SP Łady 13:00Kurs 9: SP Łady -> Dawidy Bankowe
z godz. 13:15
SP Łady 13:20
Dawidy Bankowe Miklaszewskiego 13:25
Dawidy Bankowe Boryny 13:27
Dawidy Bankowe Parlamentarna 13:29Kurs 9a: SP Łady -> Falenty, Laszczki
z godz. 13:15
SP Łady 13:40
Podolszyn Nowy 13:41 *przystanek MZA Nowy Podolszyn 01
Pętla Podolszyn 13:43
Falencka/Willowa 13:46
Droga Hrabska/Willowa 13:49
Falenty IMUZ 13:51
Falenty Duże (Źródlana/Owocowa) 13:55
Laszczki Leszczynowa/Źródlana 13:56
Laszczki Leszczynowa/Diamentowa 13:57
SP Sękocin 14:02Kurs 10: SP Sękocin -> Laszczki, Falenty
z godz. 13:55
SP Sękocin 14:05
Janki Al. Krakowska/Działkowa 14:10 zawrotka przy McDonald
Laszczki Leszczynowa/Diamentowa 14:16
Laszczki Leszczynowa/Szybowcowa 14:19 zawrotka
Laszczki Leszczynowa/Źródlana 14:22
Falenty Duże (Źródlana/Owocowa) 14:23
Janki Godebskiego 14:27 trudne warunki drogowe
Falenty Duże (Falencka) 14:32 przystanek MZA
SP Łady 14:42Kurs 11: SP Łady -> Dawidy Bankowe, Jaworowa
z godz. 15:10
SP Łady 15:20
Dawidy Bankowe Miklaszewskiego 15:23
Dawidy Bankowe Boryny 15:24
Dawidy Bankowe Parlamentarna 15:25
Dawidy Spółdzielnia 15:29
Jaworowa Dom Rolnika 15:33
Jaworowa Promyka 15:35
Jaworowa Przesmyk 15:36 przystanek MZA Rybie II
Zajezdnia x

Obowiązuje od dnia 02.09.2020 r.

Załącznik Nr 1 do umowy….
AUTOBUS Nr 3 (Wykonawca) Godz. Km Uwagi
Kurs 1: Falenty, Janki -> SP Sękocin

na godz. 7:35
Zajezdnia X X
Falenty Osiedle (Opackiego) 06:57 0,0
Falenty IMUZ 06:58 0,5 przez Al. Hrabską
Janki Orlen 07:02 2,1
Janki Al. Krakowska/Działkowa 07:04 1,2
Laszczki Leszczynowa/Al. Krakowska 07:05 0,7
Al.Krakowska/Sękocińska (MZA) 07:08 1,6
SP Sękocin 07:10 1,0


7,0
Kurs 2: Falenty -> SP Łady

na godz. 7:45
SP Sękocin 07:13 0,0
Falenty Osiedle (Opackiego) 07:23 5,9
Falenty IMUZ 07:24 0,5
Droga Hrabska/Willowa 07:26 1,3
SP Łady 07:30 1,3


9,0
Przejazd techniczny


SP Łady 07:30 0,0
Falenty Osiedle (Opackiego) 07:50 9,2


9,2
Kurs 3: Falenty, Janki -> SP Sękocin

na godz. 8:25
Falenty Osiedle (Opackiego) 08:03 0,0
Falenty IMUZ 08:04 0,5 przez Aleję Hrabską
Janki Orlen 08:07 1,0
Janki Al. Krakowska/Działkowa 08:10 2,3
SP Sękocin 08:15 2,0 przez drogę lokalną


5,8
Kurs 4: SP Sękocin -> Centrum Sportu Raszyn (Hala)

na godz. 8:45
SP Sękocin 08:30 0,0 codziennie pon-piątek
Centrum Sportu Raszyn 08:50 7,2


7,2
Przejazd techniczny


Centrum Sportu Raszyn 08:50 0,0
SP Sękocin 09:00 7,2 codziennie pon-piątek


7,2
Kurs 5: SP Sękocin -> Centrum Sportu Raszyn (Hala)

na godz. 9:40
SP Sękocin 09:20 0,0 codziennie pon-piątek
Centrum Sportu Raszyn 09:40 7,2


7,2
Kurs 6: Centrum Sportu Raszyn -> SP Sękocin (Hala)

z godz. 08:45
Centrum Sportu Raszyn 09:40 0,0 codziennie pon-piątek
SP Sękocin 10:00 7,2


7,2
Przejazd techniczny


SP Sękocin 10:05 0,0
Centrum Sportu Raszyn 10:15 7,2 codziennie pon-piątek


7,2
Kurs 7: Centrum Sportu Raszyn -> SP Sękocin

z godz. 09:40
Centrum Sportu Raszyn 10:40 0,0 codziennie pon-piątek
SP Sękocin 11:00 7,2


7,2
Kurs 8: SP Sękocin -> Centrum Sportu Raszyn (basen pn-pt)

na godz. 12:30
SP Sękocin 12:05 0,0 codziennie pon-piątek
Centrum Sportu Raszyn basen 12:20 7,2


7,2
Kurs 9: Centrum Sportu Raszyn (basen wt-pt) -> SP Łady

z godz. 11:45
Centrum Sportu Raszyn basen 12:35 0,0 wtorek, środa, czwartek i piątek
SP Łady 12:45 5,9


5,9
Kurs 10: SP Łady -> Jaworowa

z godz.13:15
SP Łady 13:25

Dawidy Spółdzielnia 13:30

Jaworowa Dom Rolnika 13:34

Jaworowa Promyka 13:35

Jarowowa Przesmyk 13:36
przystanek MZA Rybie II
Basen Raszyn 13:405,9
Kurs 11: basen -> SP Sękocin (pon-pt)

z godz. 12:30
Basen Raszyn 13:45
od pon do piątku
SP Sękocin 13:557,2
Kurs 12: SP Sękocin -> Falenty, Raszyn

z godz. 13:55
SP Sękocin 14:05 0,0
Laszczki Leszczynowa/Al. Krakowska 14:07 1,6
Falenty Duże (Falencka) 14:13
przystanek MZA
Falenty Osiedle (Opackiego) 14:15 3,3
Falenty IMUZ 14:16 0,5
Raszyn Unii Europejskiej 14:24 3,5


8,9
Przejazd techniczny


Raszyn Unii Europejskiej 14:27 0,0
SP Łady 14:33 5,9


5,9
Kurs 13: SP Łady -> Falenty, Laszczki

z godz.14:15
SP Łady 14:36 0,0
Droga Hrabska/Willowa 14:40 2,3
Falenty IMUZ 14:42 1,3
Falenty Duże (Źródlana/Owocowa) 14:45 2,0
Laszczki Leszczynowa/Źródlana 14:46 1,0
Laszczki Leszczynowa/Diamentowa 14:47 1,0


7,6
Przejazd techniczny


Laszczki Leszczynowa/Diamentowa 14:47 0,0
SP Sękocin 14:55 2,5


2,5
Kurs 14: SP Sękocin -> Janki, Falenty

z godz. 14:50
SP Sękocin 15:05 0,0
Słomin 6-go Sierpnia 15:06 0,9
Sękocin osiedle Eko 15:12 2,9 przez drogę lokalną
Janki Mszczonowska II (droga lokalna) 15:16 4,5
Wypędy 15:20 3,1
Janki Wspólna 15:21 1,0
Janki Al. Krakowska/Działkowa 15:24 1,4
Laszczki Leszczynowa/Diamentowa 15:26 3,0 dla dzieci z Godebskiego
Laszczki Leszczynowa/Źródlana 15:27 1,0
Falenty Duże (Źródlana/Owocowa) 15:28 0,5
Falenty Duże (Falencka) 15:29 3,0 przystanek MZA
Falenty Duże (Opackiego) 15:30 1,0
Falenty IMUZ 15:31 0,5
Raszyn Unii Europejskiej 15:39 3,5


26,3
Przejazd techniczny


Raszyn Unii Europejskiej 15:40 0,0
SP Sękocin 15:46 7,2


7,2
Kurs 15: SP Sękocin -> Janki

z godz. 15:45
SP Sękocin 16:05 0,0
Słomin 6-go Sierpnia 16:06 0,9 przez ronda
Janki Mszczonowska II (droga lokalna) 16:11 2,9
Wypędy 16:16 3,1
Janki Wspólna 16:17 1,0
Raszyn Unii Europejskiej 16:22 4,0
Zajezdnia x 11,9

Pliki do pobrania