Z dniem 1 września 2020 r. we wszystkich szkołach podstawowych rozpocznie się nowy roku szkolny. Ministerstwo Edukacji Narodowej postanowiło, że uczniowie powrócą do szkół i tradycyjnych stacjonarnych metod nauczania.

Gminy Raszyn jako organ prowadzący placówki oświatowe, w obliczu obecnej sytuacji wywołanej stanem epidemicznym szczególną uwagę zwróciła na zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz nauczycieli i pracowników oświaty zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi MEN, MZ i GIS dla podległych sobie placówek oświatowych. Informacje dotyczące zasad i obostrzeń w związku z zagrożeniem epidemicznym na terenie szkół i przedszkoli dyrektorzy tych jednostek przekażą rodzicom z chwilą rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

Wszystkie szkoły i przedszkola zostały doposażone w materiały i środki niezbędne do dezynfekcji sprzętów, powierzchni i przedmiotów oraz płyny i dozowniki do dezynfekcji rąk jak również rękawiczki, maseczki i przyłbice. Zakupione zostały bezdotykowe dozowniki do dezynfekcji rąk, które będą umieszczone przy wejściu do każdej placówki oświatowej.

Dokonano także zakupu elektrycznych zamgławiaczy dla gminnych szkół i przedszkoli, które zostały przekazane do placówek oświatowych. Urządzenia te będą obsługiwane przez pracowników jednostek, którzy zostali już przeszkoleni z użytkowania urządzenia. Elektryczne zamgławiacze będą stosowane doraźnie i na bieżąco w miarę potrzeb każdej placówki. Stosowany w urządzeniu preparat dezynfekujący LERASEPT, o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym i wirusobójczym, zapewnia zmniejszenie zagrożenia w miejscach publicznych. Stosowany środek działa nie tylko na wirusy, ale również na inne zarazki pojawiające się szczególnie w okresie jesienno-zimowym.

Wyrażamy nadzieję, że podjęte działania techniczno-organizacyjne pozwolą na rzeczywiste ograniczenie zagrożenia epidemicznego wśród przedszkolaków, uczniów oraz personelu raszyńskich placówek oświatowych.