Szanowni Rodzice uczniów szkół podstawowych

W związku z realizacją „Programu przesiewowych badań słuchu u dzieci z klas I, VI oraz VIII szkół podstawowych z terenu Gminy Raszyn” oraz brakiem możliwości przeprowadzenia badań słuchu w szkołach, chcielibyśmy umożliwić Państwa dzieciom ich zrealizowanie w dniach 8-16.12.2020 r. (z wyłączeniem soboty i niedzieli) w godzinach: 8:00-15:35 w Światowym Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu (Kajetany, ul. Mokra 17;05-830 Nadarzyn).

Na badania można umówić się i dojechać we własnym zakresie, a dla tych z Państwa, którzy chcieliby skorzystać z transportu zbiorowego Urząd Gminy Raszyn organizuje darmowe przejazdy dla uczniów biorących udział w badaniach (z dojazdu może skorzystać rodzic dziecka z kl. I).

W celu umówienia terminu i godziny badania (oraz ewentualnego zapisu na dojazd autokarem) należy umówić się bezpośrednio pod numerem Infolinii czynnej w godzinach godz. 7:30-15:00, tel. 0-801-98-77-11.

Autokar wraz z zapewnioną opieką podstawiany będzie codziennie o godzinie 10:50 pod Urzędem Gminy. Trasa autobusu wg rozkładu:

  • Urząd Gminy Raszyn godz. 11.00,
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny Łady godz. 11.10
  • Szkoła Podstawowa Sękocin godz. 11.25.

Warunkiem wykonania badania słuchu jest wypełniona przez Rodzica/Opiekuna prawnego oraz dostarczona do Instytutu w dniu badania zgoda na jego realizację (druk zgody w załączniku).

Pliki do pobrania