W czasie tegorocznych wakacji, w dniach 28.06.2021 r. – 09.07.2021 r. w szkołach podstawowych zorganizowane zostaną zajęcia dla dzieci w ramach akcji „Lato w szkole”.

Szczegółowych informacji dot. zajęć udzielają poszczególne placówki:

Szkoła Podstawowa w Raszynie, 05-090 Raszyn ul. Szkolna 2 tel. 22-715-99-10

Szkoła Podstawowa w Sękocinie, 05-090 Słomin ul. Wierzbowa 5 tel. 22-720-25-68

Szkoła Podstawowa w Ładach * 05-090 Dawidy Bankowe ul. Długa 49 tel. 22-720-25-69

*funkcjonuje w ramach ZSP w Ładach

Zajęcia w ramach letniego wypoczynku będą prowadzone w świetlicach szkolnych oraz innych przystosowanych do tego celu pomieszczeniach, w grupach maksymalnie do 12 uczniów przy zachowaniu zasad mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa uczestników oraz zminimalizowanie ryzyka związane z zakażeniem koronawirusem.

Zapraszamy do kontaktu ze szkołami.