Terminy organizacji zajęć dla dzieci w okresie wakacji w placówkach oświatowych

oraz jednostkach organizacyjnych i instytucji kultury Gminy Raszyn

L.p. Nazwa placówki Termin akcji letniej
1 Szkoła Podstawowa w Raszynie „Lato w szkole” 24.06.2019-05.07.2019 r.
2 Szkoła Podstawowa w Ładach „Lato w szkole” 24.06.2019-05.07.2019 r.
3 Szkoła Podstawowa w Sękocinie „Lato w szkole” 24.06.2019-05.07.2019 r.
4 Ognisko Wychowawcze w Jaworowej „Lato w Ognisku Wychowawczym”– zajęcia rekreacyjno-sportowe, plastyczne, wycieczki, zajęcia w godz. 9.00-15.00, nieodpłatne bez wyżywienia, (liczba miejsc 30- pierwszeństwo udziału w akcji mają dzieci uczęszczające na zajęcia w roku szkolnym, pozostali chętni według kolejności zapisów) 24.06.2019-12.07.2019 r. oraz

29.07.2019-30.08.2019 r.

5 Świetlica Środowiskowa w Rybiu 08.07.2019-26.07.2019 r. oraz 19.08.2019-30.08.2019
6 Centrum Kultury Raszyn „Lato z kulturą” dla uczniów klas 0-4 szkół podstawowych 29.07.2019-02.08.2019 r. oraz

05.08.2019-09.08.2019 r.

7 Centrum Sportu Raszyn przez cały okres wakacji 2019 r.

(oferta obejmuje zajęcia sportowo-rekreacyjne w określonych godzinach na boisku Orlik, boisku Wronik, na hali sportowej, „bilet wakacyjny” na basen oraz siłownię w kwocie 6 zł)


* szczegółów dot. zajęć udzielają poszczególne placówki