Brak zainteresowania zarówno ze strony rodziców uczniów uczestnictwem ich dzieci w zajęciach w ramach akcji „Lato w szkole” jak również nauczycieli szkół podstawowych do pełnienia funkcji wychowawcy w ramach ww. akcji spowodował, iż w raszyńskich szkołach podstawowych nie będzie organizacji letniego wypoczynku, w okresie tegorocznych wakacji.

Zajęcia w ramach akcji „Lato w mieście” będą prowadzone przez pozostałe jednostki Świetlicę Środowiskową „Świetlik” w Rybiu i Ognisko Wychowawcze w Jaworowej oraz Centrum Sportu Raszyn.