Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2021/2022

Referat oświaty i spraw społecznych

telefon: 22 701 77 62, 22 701 77 63, 22 701 77 66
pokoje nr 214 i 215 (II piętro)

e-mail: oswiata@raszyn.pl