Kierownik: Jolanta Kuć
tel. 22 701 77 79
pok. 1 (parter)

email: usc@raszyn.pl