Referat Urbanistyki i Planowania Przestrzennego

tel. 22 701 78 54, 22 701 78 56
pok. 216-217 i 219 (II piętro)

email: urbanistyka@raszyn.pl


Wydawanie decyzji

tel. 22 701 78 54
pok. 216 (II piętro)


Wydawanie wypisów i wyrysów

tel. 22 701 78 56, 22 701 78 61

pok. 219 (II piętro)


Zaświadczenia

tel. 22 701 78 56
pok. 219 (II piętro)

Rewitalizacja

Pliki do pobrania