Wydawane zaświadczenia

  1. Zaświadczenie o zaleganiu/nie zaleganiu w podatkach lokalnych

  2. Zaświadczenie o dochodowości z gospodarstwa rolnego

  3. Zaświadczenie o użytkach i hektarach przeliczeniowych

Wykaz potrzebnych dokumentów

Wniosek o wydanie zaświadczenia

Miejsce wykonania usługi

Referat Podatków, Opłat lokalnych i Ewidencji Działalności Gospodarczej,

pok. 7, tel. 22 701 77 97

Urząd Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a; 05-090 Raszyn

Opłaty

opłata skarbowa od zaświadczenia o wielkości użytków rolnych – 17 zł,

opłata skarbowa od zaświadczenia o nie zaleganiu w podatkach – 21 zł,

opłata skarbowa od innych zaświadczeń – 17 zł,

opłata skarbowa od zaświadczenia do celów socjalnych – zwolnione.

Wpłaty należy dokonywać w kasie lub na konto Urzędu Gminy Raszyn: Bank Spółdzielczy Nr: 65 8004 0002 2001 0000 0316 0001.

Czas realizacji

Zaświadczenie zostanie wydane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni.

Doręczenie

  • osobiście lub przez pełnomocnika w Referacie Podatków, Opłat lokalnych i Ewidencji Działalności Gospodarczej, pok. 7,

  • na wniosek zaświadczenie zostanie przesłane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
Tryb odwoławczy

Od postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia o treści żądanej przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie. ul. Kielecka 44 za pośrednictwem Wójta Gminy Raszyn. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie i składa się w Biurze Obsługi Mieszkańców – pok. nr 15 (parter).

Pliki do pobrania