tel. 22 701 77 92
pok. 6 (parter)

email: podatki@raszyn.pl


Składanie dokumentów przez platformę ePUAP/Mój Gov

W pierwszej kolejności należy wypełniony dokument podpisać podpisem elektronicznym. Można to zrobić między innymi za pomocą profilu zaufanego:

https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany

Aby podpisać dokument należy:
 1. Wejść na stronę: https://moj.gov.pl/uslugi/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER
 2. Dodać dokument, który ma być podpisany klikając WYBIERZ DOKUMENT Z DYSKU
 3. Kliknąć PODPISZ
 4. Zalogować się za pomocą Profilu Zaufanego
 5. Po zalogowaniu pojawi się strona podpisywania. Należy kliknąć Podpisz podpisem zaufanym. Strona wyświetli prośbę o potwierdzenie, gdzie należy kliknąć POTWIERDŹ. System przeniesie do podpisywania przez bank lub inną wybraną metodę.
 6. Po poprawnym podpisaniu będzie można pobrać podpisany dokument klikając POBIERZ. Plik zostanie pobrany z rozszerzeniem .xml.
Aby wysłać uprzednio podpisany dokument przez platformę ePUAP/Mój Gov należy:
 1. Otworzyć stronę

  https://moj.gov.pl/pismo-ogolne/usluga-online/engine/ng/index?xFormsAppName=PismoOgolneDoPodmiotuPublicznego&xFormsFormName=Wniosek

  i zalogować się.

 2. Po zalogowaniu pojawi się formularz Pismo ogólne do podmiotu publicznego. Należy:
  1. w polu Wybierz urząd lub instytucję wpisać Raszyn i wybrać URZĄD GMINY RASZYN,
  2. W polu Rodzaj pisma wybrać Informacja,
  3. Wpisać Tytuł pisma i Treść pisma,
  4. Dodać załącznik podpisany we wcześniejszym punkcie klikając ikonę spinacza.
 3. Kliknąć DALEJ na dole formularza.
 4. Pojawi się podgląd wysyłanego dokumentu. Należy kliknąć PRZEJDŹ DO PODPISU.
 5. W oknie podpisywania kliknąć Podpisz podpisem zaufanym i podpisać tak jak we wcześniejszym punkcie. Pismo zostanie wysłane.
 6. Po wysłaniu Urzędowe Potwierdzenie Przedłożenia można pobrać ze swojej skrzynki Mój Gov pod adresem: https://moj.gov.pl/uslugi/engine/ng/index?xFormsAppName=SkrzynkaGOV