Szanowni Państwo,

Urząd Gminy Raszyn w ramach opracowywania Programu Ograniczania Niskiej Emisji prowadzi akcję inwentaryzacji kotłów i systemów grzewczych na terenie gminy. Celem akcji jest rozpoznanie, jakimi rodzajami kotłów mieszkańcy gminy ogrzewają swoje mieszkania.

Do niniejszego pisma została dołączona ankieta dotycząca rodzaju ogrzewania budynku, typu kotła grzewczego, ilości zużytych mediów, izolacji cieplnej budynku, stanu okien oraz czy właściciel budynku jest zainteresowany wymianą źródła ciepła na ekologiczne i niskoemisyjne.

Zebrane informacje pozwolą zidentyfikować potrzeby mieszkańców i zaplanować przyszłe dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła.

Prosimy o wypełnienie ankiety:

  • w formie formularza internetowego https://goo.gl/forms/0WxwBiToxo2MTIQV2 umieszczonego na:
    • na głównej stronie Urzędu z nazwą - Program Ograniczania Niskiej Emisji ankieta do wypełnienia przez mieszkańców Gminy Raszyn,
    • w stronie http://raszyn.pl/informator/jak-zalatwic-sprawe/oc... - podkategoria - Program Ograniczania Niskiej Emisji ankieta do wypełnienia przez mieszkańców Gminy Raszyn,
    • na stronie bip.raszyn.pl w zakładce Urząd Gminy Raszyn » Tablica ogłoszeń pod nazwą Program Ograniczania Niskiej Emisji ankieta do wypełnienia przez mieszkańców Gminy Raszyn.

lub o uzupełnienie dostarczonej ankiety i przekazanie jej do urzędu w następujący sposób:

  • e-mailem na adres: inwentaryzacja.raszyn@gmail.com – skan lub zdjęcie wypełnionej ankiety,
  • pocztą na adres Małopolska Fundacja Energii i Środowiska, ul. Łukasiewicza 1/Pok.303, 31-429 Kraków,
  • osobiście – Urząd Gminy Raszyn, Dziennik podawczy

Bardzo prosimy o wypełnienie ankiety i przekazanie jej w dogodny dla państwa sposób do 10 listopada 2018 roku.

Za zbieranie i przetwarzanie danych odpowiedzialna jest Małopolska Fundacja Energii i Środowiska z siedzibą w Krakowie.
Małopolska Fundacja Energii i Środowiska
Ul. Krupnicza 8/3a
31-123 Kraków
telefon: 503 564 747
e mail: mafes@mafes.com.pl