INFORMACJA

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do zarządcy drogi należy m.in.:

  1. uprzątnięcie, zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok zwierzęcych (zarówno dzikich jak i domowych);
  2. bieżące utrzymanie nawierzchni w tym remonty (np. uzupełnienie ubytków, itp.);
  3. letnie i zimowe utrzymanie dróg.

Przez teren gminy Raszyn przebiegają drogi powiatowe, wojewódzkie i krajowe, których zarządcami są:

Drogi powiatowe na terenie Gminy Raszyn – zarządca: Starosta Powiatu Pruszkowskiego, ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, nr telefonów: (22) 738 15 57, 692 445 338, 602 393 644
Wykaz dróg powiatowych:

Lp. Nr drogi Przebieg Ulice
1. 3113W Michałowice- Opacz Mała-Raszyn ul. Pruszkowska
2. 3115W Helenów Sokołów – do drogi nr 8 ul. Sokołowska
3. 2841W Zgorzała Dawidy ul. Starzyńskiego
4. 2842W Nowy Podolszyn – do drogi Nr 2844W ul. Olszynowa Złota
5. 2844 W Lesznowola – Nowe Falenty ul. Wygody Falencka Willowa
6. 3117W od drogi Nr 7Laszczki Janczewice ul. Leszczynowa
7. 3118W LaszczkiFalenty Duże ul. Żródlana Brzozowa
8. 3119W Janki od drogi Nr 2844W ul. Falencka
9. 3120W Łady – od drogi Nr 7 Droga Hrabska ul. Z. Opackiego Al. Hrabska
10. 3121W Raszyn Dawidy Dawidy Bankowe-Warszawa ul. Sportowa Raszyńska – Warszawska Baletowa do ul. Starzyńskiego
11. 3122W Nowy Podolszyn  Dawidy ul. Długa
12. 3125W Stary Sękocin  Wolica Ul. Sękocińska
13.
Al. Krakowska od ul. Na Skraju do ronda w Sękocinie Nowym
14.

ul. Mszczonowska


Drogi krajowe na terenie Gminy Raszyn – S8, S7 i S2– Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, Punkt Informacji Drogowej GDDKiA O/Warszawa, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, e-mail pid.warszawa@gddkia.gov.pl, tel. 22 209 23 95, 22 209 23 66, fax 22 810 94 14, kom. 694 484 424