Elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt,to jedna z głównych metod zapobiegania ich bezdomności.

Urząd Gminy Raszyn w 2020 roku wprowadził i finansuje w 100% akcję czipowania zwierząt tj. psów i kotów ( w ilości 100szt.) których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Raszyn.

Dane o zaczipowanych zwierzętach wprowadzone zostaną do Międzynarodowej Bazy SAFE-ANIMAL zrzeszonej w European Pet Network, co pozwoli na szybkie odnajdywanie właścicieli zagubionych zwierząt.

Dofinansowanie będzie udzielone w kolejności składania wniosków.

Warunkiem skorzystania z bezpłatnego zabiegu:

 • złożenie wniosku o przyznanie dofinansowania zabiegu czipowania psa/suki/ kota/kotki,
 • kopie potwierdzenia rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie, ze wskazaniem Gminy Raszyn jako miejsca zamieszkania, za ubiegły rok, poprzez przedstawienie do wglądu jednego z poniższych dokumentów:
 • a) pierwszej strony zeznania podatkowego (PIT) za rok ubiegły podatku od osób fizycznych opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego - pieczęcią wpływu z datą,

  b) pierwszej strony zeznania podatkowego (PIT) za rok ubiegły wraz z dokumentem nadania na poczcie ze wskazanym adresem nadawcy oraz odbiorcy Urzędu Skarbowego w Pruszkowie,

  c) zaświadczenia z Urzędu Skarbowego potwierdzającego fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu/poniesionej straty ze wskazaniem Gminy Raszyn jako miejsca zamieszkania,

  d) zaświadczenia z Urzędu Skarbowego potwierdzającego fakt niezłożenia zeznania podatkowego ze względu na nieosiąganie dochodu za rok ubiegły, z jednoczesną informacją o zarejestrowaniu w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie, ze wskazaniem Gminy Raszyn jako miejsca zamieszkania i rozliczaniu podatku w latach ubiegłych;

  e) pierwszej strony zeznania podatkowego (PIT) za rok ubiegły wraz z Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO) zeznania podatkowego za rok ubiegły, wydanego przez elektroniczna skrzynkę podawczą systemu elektronicznego administracji podatkowej,

 • w przypadku psów, zabiegi czipowania dofinansowane są tylko właścicielom, którzy dopełnili obowiązku zaszczepienia psa przeciw wściekliźnie.
 • Druk wniosku dostępny jest w Biurze Obsługi Mieszkańców, w pokoju nr 207 (Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej) oraz na stronie internetowej http://raszyn.pl/ ->Informator ->Jak załatwić sprawę ->Ochrona Środowiska i Gospodarka Komunalna ->

  Bezpłatne elektroniczne znakowanie (czipowanie zwierząt) posiadających właścicieli w 2020r.

  W/w wniosek należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Raszyn wraz z wyżej wymienionymi dokumentami.

  Dofinansowanie w 100% przysługuje właścicielowi zwierząt w ilości 1 szt. w ciągu roku z danego gatunku.

  Po potwierdzeniu uzyskania dofinansowania w 100% właściciel zwierzęcia powinien zgłosić się do Przychodni weterynaryjnej wskazanej niżej celem umówienia się na przeprowadzenie zabiegu w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku.

  Miejsce wykonania zabiegów czipowania zwierząt :

  Przychodnia Weterynaryjna Aleja Krakowska Adamska Magdalena

  Al. Krakowskiej 63,

  05- 090 Raszyn.

  tel. 22 716-31-00

  tel. kom. 666-981-846

  W związku z ogłoszeniem przez Rząd RP stanem zagrożenia epidemicznego zmieniono godziny pracy w/w przychodni do odwołania:

  poniedziałek - piątek 9:15-20:00
  sobota 10:00-14:00

  Po faktycznym wykonaniu zabiegu właściciel zwierzęcia składa oświadczenie wg. załącznika nr 3.

  Ilość zabiegów czipowania z dofinansowaniem jest ograniczona wielkością środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie gminy.

  Druki do pobrania:

  1.Wniosek o przyznanie dofinansowania w 100% zabiegu czipowania psa/kota wraz z oświadczeniem właściciela o poniesieniu dodatkowych kosztów leczenie zwierzęcia.

  2.Oświadczenie dotyczące wykonania zabiegu weterynaryjnego w ramach programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raszyn.

  3.Klauzula informacyjna – oświadczenie wnioskodawcy.

  Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Raszyn:

  Jolanta Banasiak
  tel. 22 701-79-12