Komunikat z sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt

Wójt Gminy Raszyn, na podstawie § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. z 1998r., Nr 116, poz. 753) oraz Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raszyn niniejszym informuje:

  1. termin wyłapywania bezdomnych zwierząt - 2020r.,
  2. granice terenu, na którym bezdomne zwierzęta będą wyłapane – granice administracyjne gminy Raszyn,
  3. adres schroniska, w którym będą umieszczane po wyłapaniu zwierzęta –Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt ul. Paluch 02-147 Warszawa.
  4. Podmiot wykonujący wyłapywanie zwierząt – GABINET WETERYNARYJNY Krystyna Kowalczyk z siedzibą w Wągrodnie przy ul. Słonecznej 37, 05-505 Prażmów.

Jeżeli szukają Państwo informacji o zaginionym zwierzęciu lub zamierzają dokonać wyboru przyszłego członka rodziny zachęcamy do adopcji tamtejszych podopiecznych na oficjalnej stronie internetowej https://www.napaluchu.waw.pl/ lub www.raszyn.pl w zakładce informator, jak załatwić sprawę, Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej – bezdomne zwierzęta.

Interwencje w sprawie bezdomnych zwierząt

Przypominamy, że wszelkie interwencje dotyczące bezdomnych zwierząt (lub zwierząt potrąconych w wypadku) należy zgłaszać do Urzędu Gminy Raszyn (w godzinach pracy) pod numerem tel. 22 701-79-12 lub do najbliższego Komisariatu Policji w Raszynie tel. 22 720-01-07.

Odłowione zwierzęta w roku 2020:

Kwiecień:

Marzec:

Luty:


Styczeń: