Komunikat z sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt

Wójt Gminy Raszyn, na podstawie § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116, poz. 753) oraz Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raszyn niniejszym informuje:

  1. termin wyłapywania bezdomnych zwierząt - 2019r.,
  2. granice terenu, na którym bezdomne zwierzęta będą wyłapane – granice administracyjne gminy Raszyn,
  3. adres schroniska, w którym będą umieszczane po wyłapaniu zwierzęta – Fundacja „Centrum Ochrony Środowiska” z siedzibą w Nasielsku ul. Dąbrowskiego 18, 05-190 Nasielsk, a po zawarciu porozumienia międzygminnego z m. st. Warszawa – Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt ul. Paluch 02-147 Warszawa.
  4. Podmiot wykonujący wyłapywanie zwierząt – GABINET WETERYNARYJNY Krystyna Kowalczyk z siedzibą w Wągrodnie przy ul. Słonecznej 37, 05-505 Prażmów.

Jeżeli szukają Państwo informacji o zaginionym zwierzęciu lub zamierzają dokonać wyboru przyszłego członka rodziny zachęcamy do adopcji tamtejszych podopiecznych na oficjalnej stronie internetowej www.facebook.com/bezdomniakizchrycynna/ www.raszyn.pl w zakładce informator, jak załatwić sprawę, Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej – bezdomne zwierzęta, a po zawarciu porozumienia międzygminnego z m. st. Warszawa www.napaluchu.waw.pl/.

Interwencje w sprawie bezdomnych zwierząt

Przypominamy, że wszelkie interwencje dotyczące bezdomnych zwierząt ( lub zwierząt potrąconych w wypadku) należy zgłaszać do Urzędu Gminy Raszyn ( w godzinach pracy) pod numerem tel. 22 701-79-12 lub do najbliższego Komisariatu Policji w Raszynie tel. 22 720-01-07.


Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt "Na Paluchu"

Adres:
ul. Paluch 2 (przy ul. Na Skraju)
02-147 Warszawa

Kontakt w sprawach zwierząt: 22 846 02 36, 22 868 15 79 (całodobowo) / ba@napaluchu.waw.pl

Kontakt (sekretariat): 22 868-06-34 / info@napaluchu.waw.pl

Strona WWW: https://www.napaluchu.waw.pl/


Odłowione zwierzęta w roku 2019:

Październik:

Wrzesień:

Sierpień:

Lipiec:

Maj:

Kwiecień:

Luty:

Styczeń: