Komunikat z sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt

Wójt Gminy Raszyn, na podstawie § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116, poz. 753) oraz Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności na terenie Gminy Raszyn niniejszym informuje:

  1. termin wyłapywania bezdomnych zwierząt - 2018r.,
  2. granice terenu, na którym bezdomne zwierzęta będą wyłapane – granice administracyjne gminy Raszyn,
  3. adres schroniska, do którego, będą kierowane odłowione zwierzęta – Fundacja „Centrum Ochrony Środowiska” , z siedzibą w Nasielsku ul. Dąbrowskiego 18, 05-190 Nasielsk,
  4. Podmiot wykonujący wyłapanie zwierząt – GABINET WETERYNARYJNY Krystyna Kowalczyk z siedzibą w Wągrodnie przy ul. Słonecznej 37, 05-505 Prażmów.

Jeżeli szukają Państwo informacji o zaginionym zwierzęciu lub zamierzają dokonać wyboru przyszłego członka rodziny zachęcamy do adopcji tamtejszych podopiecznych na oficjalnej stronie internetowej www.facebook.com/bezdomniakizchrycynna oraz www.raszyn.pl w zakładce informator, jak załatwić sprawę, Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej – bezdomne zwierzęta.

Interwencje w sprawie bezdomnych zwierząt

Przypominamy, że wszelkie interwencje dotyczące bezdomnych zwierząt (lub zwierząt potrąconych w wypadku) należy zgłaszać do Urzędu Gminy Raszyn (w godzinach pracy) pod numerem tel. 22 701-79-12 lub do najbliższego Komisariatu Policji w Raszynie tel. 22 720-01-07.


Odłowione zwierzęta w 2018

Listopad

Październik

Lipiec


Luty

Styczeń