Drogownictwo

pok. 201 (II piętro)

22 701 78 74 – opiniowanie projektów branży elektrycznej, branży teletechnicznej,
22 701 78 75 – opiniowanie projektów organizacji ruchu,
22 701 78 72 – sprawy związane z wydawaniem decyzji,

pok. 202 (II piętro)

22 701 78 67 – sprawy związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych, opiniowanie projektów branży kanalizacji sanitarnej ; projektów sieci gazowej.


Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego

Zezwolenie na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych w pasie drogowym

Zezwolenie na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych w pasie drogowym

Zezwolenie na lokalizację zjazdu

Zgłoszenia awarii oświetlenia

Konserwacja oświetlenia ulicznego

ELES-BUD Ewa Konopka-Strusińska
tel. 535 481 335 lub w godzinach pracy Urzędu tel. 22 701 78 74