URZĄD GMINY RASZYN

ul. Szkolna 2a 05-090 Raszyn
tel.: (022) 701 77 77 fax: (022) 701 77 78 e-mail: ratusz@raszyn.pl
nr konta: 65 8004 0002 2001 0000 0316 0001
NIP: 522-20-65-126 REGON: 000546638


URZĄD GMINY RASZYN
czynny w godzinach:
pon.: 8:00 - 18:00
wt. - czw.: 8:00 - 16:00
pt.: 8:00 - 14:00

KASA URZĘDU
czynna w godzinach:
pon.: 8:15 - 17:00
przerwy: 11:00 - 11:15 i 14:00 - 14:30

wt. - czw.: 8:15 - 15:00
przerwa: 11:30 - 12:00
pt.: 8:15 - 13:00
przerwa: 11:00 - 11:15


Starostwo Powiatowe w Pruszkowie Filia Raszyn
Wydział Obsługi Mieszkańców
REJESTRACJA POJAZDÓW, PRAWA JAZDY
czynna w godzinach:
pon.: 8.00 - 17.30
wt. - czw.:
8.00 - 15.30 pt.: 8.00 - 13.30

Nr konta do wpłat: 78 1090 1056 0000 0001 4821 9976


W Urzędzie Gminy Raszyn w sprawach skarg i wniosków przyjmują:

Wójt Gminy - w poniedziałki, w godzinach od 14:00 do 18:00, w pokoju 103, po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu.
Zastępca Wójta, sekretarz Gminy, skarbnik Gminy, kierownicy Referatów i pracownicy zajmujący samodzielne stanowiska pracy – codziennie w godzinach pracy Urzędu.
Przewodniczący Rady Gminy - w poniedziałki, w godzinach od 16:00 do 18:00, w pokoju 115, po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu.


Składanie dokumentów przez platformę ePUAP/Mój Gov

W pierwszej kolejności należy wypełniony dokument podpisać podpisem elektronicznym. Można to zrobić między innymi za pomocą profilu zaufanego:

https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany

Aby podpisać dokument należy:
 1. Wejść na stronę: https://moj.gov.pl/uslugi/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER
 2. Dodać dokument, który ma być podpisany klikając WYBIERZ DOKUMENT Z DYSKU
 3. Kliknąć PODPISZ
 4. Zalogować się za pomocą Profilu Zaufanego
 5. Po zalogowaniu pojawi się strona podpisywania. Należy kliknąć Podpisz podpisem zaufanym. Strona wyświetli prośbę o potwierdzenie, gdzie należy kliknąć POTWIERDŹ. System przeniesie do podpisywania przez bank lub inną wybraną metodę.
 6. Po poprawnym podpisaniu będzie można pobrać podpisany dokument klikając POBIERZ. Plik zostanie pobrany z rozszerzeniem .xml.
Aby wysłać uprzednio podpisany dokument przez platformę ePUAP/Mój Gov należy:
 1. Otworzyć stronę

  https://moj.gov.pl/pismo-ogolne/usluga-online/engine/ng/index?xFormsAppName=PismoOgolneDoPodmiotuPublicznego&xFormsFormName=Wniosek

  i zalogować się.

 2. Po zalogowaniu pojawi się formularz Pismo ogólne do podmiotu publicznego. Należy:
  1. w polu Wybierz urząd lub instytucję wpisać Raszyn i wybrać URZĄD GMINY RASZYN,
  2. W polu Rodzaj pisma wybrać Informacja,
  3. Wpisać Tytuł pisma i Treść pisma,
  4. Dodać załącznik podpisany we wcześniejszym punkcie klikając ikonę spinacza.
 3. Kliknąć DALEJ na dole formularza.
 4. Pojawi się podgląd wysyłanego dokumentu. Należy kliknąć PRZEJDŹ DO PODPISU.
 5. W oknie podpisywania kliknąć Podpisz podpisem zaufanym i podpisać tak jak we wcześniejszym punkcie. Pismo zostanie wysłane.
 6. Po wysłaniu Urzędowe Potwierdzenie Przedłożenia można pobrać ze swojej skrzynki Mój Gov pod adresem: https://moj.gov.pl/uslugi/engine/ng/index?xFormsAppName=SkrzynkaGOV