Projekt pn. „Zdalna Szkoła Plus”

Dofinansowanie wyniosło 54 210,98 zł.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działa­nie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

Gmina Raszyn po raz kolejny w tym roku pozyskała środki na zakup sprzętu komputerowego dla szkół. W ramach Programu Ministerstwa Cyfryzacji „Zdalna Szkoła Plus” Szkoły Podstawowe w Raszynie, w Ładach i w Sękocinie zostały ponownie w czerwcu br. doposażone w niezbędny sprzęt komputerowy.

Szkoła w Raszynie otrzymała 10 komputerów stacjonarnych typu AiO, Szkoła w Sękocinie 9 komputerów tego typu, natomiast Szkoła w Ładach 5 laptopów.

Stan epidemii i konieczność kontaktu online powoduje potrzebę doposażania naszych placówek oświatowych. Edycja Programu Zdalna Szkoła Plus została zaadresowana szczególnie do rodzin wielodzietnych, w których ze sprzętu komputerowego korzysta więcej niż jedno dziecko.

Sprzęt w miarę potrzeb będzie pomagać uczniom i nauczycielom w nauce zdalnej, a przez kolejne lata będzie służyć do nauki w pracowniach szkolnych.