Dofinansowanie wyniosło 80 000 zł.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działa­nie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do sze­rokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

42 komputery zakupione przez Gminę Raszyn w ramach Programu „Zdalna szkoła” Ministerstwa Cyfryzacji dla Szkoły Podstawowej w Raszynie, w Ładach i w Sękocinie

W związku ze stanem epidemii i zamknięciem placówek oświatowych pojawiła się konieczność realizacji podstawy programowej zdalnie w domu. Aby wspomóc szkoły w zakresie udostępniania na czas nauki online komputerów uczniom i nauczycielom nie posiadającym odpowiedniego sprzętu w domu, Gmina Raszyn uzyskała dofinansowanie na zakup potrzebnego sprzętu.

Zakupione komputery wyposażone są w kamerki, głośniki, dotykowe ekrany. Obecnie mogą służyć uczniom i nauczycielom do nauki zdalnej, a później przez kolejne lata będą służyć do nauki w salach szkolnych.