23.07.2019 została podpisana umowa o dofinansowanie.

Czas realizacji do 31.07.2020r.

W ramach projektu zostanie wykonane zagospodarowanie terenu i powstanie nowoczesne miejsce wypoczynku dla mieszkańców naszej gminy, zarówno dla dzieci i młodzieży, jak również całych rodzin i osób dorosłych. Ogródek Jordanowski jest usytuowany przy Centrum Sportu w Raszynie, na tyłach basenu, w niedalekiej odległości od terenów sportowych. Alejki Ogródka w sposób naturalny łączą się z Parkiem Raszyńskim.

Urząd ma przygotowaną dokumentację projektowo-kosztorysową oraz stosowne pozwolenia.

Obecnie na tym terenie jest kilka urządzeń zabawowych. Przewiduje się demontaż starych, zdewastowanych urządzeń i odnowienie tych, które będą jeszcze służyły dzieciom.

Na placu wydzielone zostaną strefy o odmiennym charakterze:

- strefa zabawowa morska wyposażona m.in. w statek z wieżą, skałki wspinaczkowe, zostanie tam także zaadaptowana istniejąca plaża i oddzielona drewnianym podestem,

- strefa zabawowa archeologiczna wyposażona m.in. w urządzenia zabawowe o formie dinozaurów,

-strefa ogólna ruchowa dla dzieci starszych z urządzeniami typu huśtawki, karuzele, balansady,

- strefa dla dzieci najmłodszych z domkami zabawowymi, bujakami.

- strefa dla młodzieży i dorosłych m.in. z STREET WORKOUT, zestawem fitness składającym się z pionowych i poziomych poprzeczek na różnych wysokościach, przejść oraz drabinek i poręczy do ćwiczeń.

Pod nowe urządzenia zabawowe projektuje się nawierzchnię kolorową, poliuretanową, wodoprzepuszczalną oraz przy siłowni nawierzchnię żwirową wodoprzepuszczalną.

Teren zostanie wyposażony w siedziska plenerowe krajobrazowe w kształcie kamienia/lawy, ławki z oparciem i bez.

Projektowane są nowe nasadzenia traw ozdobnych w grupach, nowe nasadzenia drzew oraz odtworzenie i renowacja trawników.

Dofinansowanie wynosi 63,63% czyli 656.249zł. Są to środki unijne w ramach poddziałania 19.2 w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW na lata 2014-2020.

Złożenie wniosku o dofinansowanie było możliwe dzięki współpracy naszej gminy w ramach Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice.