Projekt pn. „Wyposażenie Izby Pamięci w obiekcie historycznym austerii dla Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice”

Dofinansowanie 100% w wysokości 50.000 zł

Projekt polega na przygotowaniu Izby pamięci w jednym z historycznych pomieszczeń Austerii na parterze.

- Planujemy zakup gablot, by w nich wyeksponować pamiątki historyczne.

- Zostaną wykonane repliki obrazów wybitnych polskich malarzy oraz map i rycin.

- Planujemy przygotowanie krótkometrażowego filmu historycznego o dawnym Raszynie, Austerii i Bitwie Raszyńskiej. Film ten będzie wyświetlany na ekranie wielkoformatowym umieszczonym w Izbie.

- Zostaną przygotowane tablice informacyjne.

Za realizację projektu odpowiedzialne jest Centrum Kultury Raszyn.

Projekt powstaje dzięki współdziałaniu Gminy Raszyn ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice.

Pozyskane środki stanowią pomoc w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczności objętego PROW na lata 2014-2020.

Termin wykonania projektu – do 31.12.2020 r.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie