Gmina Raszyn otrzymała dotację w wysokości 1 050 799,00 zł w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Dotacja została przeznaczona na wykonanie zadania pn.: „Rozbudowa ul. Złote Łany w Dawidach Gmina Raszyn”.

W ramach zadania przewidziano wykonanie nawierzchni jezdni wraz z chodnikiem i ścieżką dla rowerów na odcinku 534,95 mb. W ramach realizacji zostanie wykonana również kanalizacja deszczowa, infrastruktura wodno0kanalizacyjna i oświetlenie uliczne.

Koszt całej inwestycji: 2 101 599,00 zł brutto.