Projekt pn.: „Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Raszyn”

Zadanie zostanie zrealizowane przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”

Dofinansowanie wynosi 100%. Przyznana kwota to 139.635 zł

Opracowanie inwentaryzacji wszystkich źródeł niskiej emisji, tj. urządzeń eksploatowanych w każdym lokalu lub budynku położonym na terenie gminy Raszyn ogrzewanym indywidualnie, w tym w szczególności: mieszkalnym, handlowym, usługowym i użyteczności publicznej, w którym wytwarza się ciepło wykorzystywane do celów grzewczych i/lub przygotowania ciepłej wody użytkowej, za pośrednictwem kominów.

Do końca 2020 roku zostanie przeprowadzona szczegółowa inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie gminy Raszyn i stworzona baza danych oraz raport z realizacji przeprowadzonych prac..

W punktach adresowych, w których dla całego budynku wielorodzinnego występuje jedno źródło ciepła, wypełniania jest jedna ankieta dla całego obiektu. Natomiast w zabudowie wielorodzinnej, gdzie jest wiele indywidualnych instalacji grzewczych ankiety prowadzone są w poszczególnych lokalach.

Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie gminy Raszyn da obraz o ilości funkcjonujących na terenie gminy źródeł niskiej emisji (lokalnych kotłowni węglowych i pieców grzewczych). Inwentaryzacja będzie stanowiła podstawę do opracowania szczegółowego harmonogramu likwidacji źródeł niskiej emisji odpowiedzialnych za przekroczenia norm jakości powietrza na terenie gminy co pozwoli na wdrożenie skutecznych rozwiązań mających na celu obniżenie poziomów substancji w powietrzu do dopuszczalnych.

Inwentaryzacja źródeł ciepła to obowiązkowy dokument, który Gmina jest zobowiązana do przygotowania. Jest to ważny dokument, który pomoże w podejmowaniu przedsięwzięć służących ochronie środowiska naturalnego, poprawie jakości powietrza, a tym samym poprawie jakości zdrowia mieszkańców.

Termin wykonania inwentaryzacji do 20 grudnia 2020 r.