Gmina Raszyn otrzymała dotację w wysokości 1 061 793,81 zł w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Dotacja została przeznaczona na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa ul. Zacisze w miejscowości Raszyn gm. Raszyn”.

Przedmiotem zadania jest przebudowa ul. Zacisze stanowiącej drogę gminną o numerze 310652W zlokalizowana w miejscowości Raszyn w gm. Raszyn na odcinku 309.06 mb a krzyżującą się z ulicą Niską, Wodną, Ogrodową i Cypriana Godebskiego. Po północnej stronie ulicy wykonany zostanie chodnik odsunięty od jezdni na długości 86,5 mb. oraz chodnik usytuowany bezpośrednio przy jezdni na długości 220,50 mb. Po południowej stronie zaś droga na odcinku ok. 300 mb. Wykonane zostanie również odwodnienie.

Koszt całej inwestycji: 1 421 278,41 zł brutto.