Projekt pn. „Adaptacja placu zabaw sportowo - rekreacyjnego
przy ul. Warszawskiej 95 w Jaworowej”

Środki własne budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020". Dofinansowanie 10.000 zł.

Środki Gminne z Funduszu Sołeckiego 31.254,20 zł

Całość zadania 41.254,20 zł

Przedmiotem zadania jest adaptacja poprzez dodatkowe zagospodarowanie terenu istniejącego ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Warszawskiej 95 przy Ognisku Wychowawczym w Jaworowej. Zostanie doposażony plac zabaw poprzez zakup zestawu zabawowego dla dzieci i młodzieży oraz wprowadzenie elementów zwiększających bezpieczeństwo bawiących się na placu dzieci i młodzieży poprzez wykonanie nawierzchni bezpiecznej.

Zadanie zostanie zrealizowane do 30.10.2020 roku