Projekt pn. „Adaptacja placu zabaw sportowo-rekreacyjnego przy ul. Jesiennej w Raszynie”

Środki własne budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020". Dofinansowanie 10.000 zł.

Środki Gminne z Funduszu Sołeckiego 16.299,86 zł

Całość zadania 26.299,86 zł

Przedmiotem zadania jest zagospodarowanie terenu istniejącego placu zabaw przy ul. Jesiennej. Zostaną wprowadzone elementy zwiększające bezpieczeństwo bawiących się na placu dzieci i młodzieży poprzez wykonanie nawierzchni bezpiecznej, a także zostaną zakupione urządzenia do ćwiczeń dla osób starszych czyli rower fitness.

Zadanie zostanie zrealizowane do 30.10.2020 roku