Projekt pn. „Adaptacja placu zabaw sportowo-rekreacyjnego przy ul. Falenckiej w Jankach”

Środki własne budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020". Dofinansowanie 10.000 zł.

Środki Gminne z Funduszu Sołeckiego 28.408 zł

Całość zadania 38.408 zł

Przedmiotem zadania jest zagospodarowanie terenu istniejącego placu zabaw przy ul. Falenckiej. Zostanie wzbogacony plac poprzez zakup sprzętów dla dzieci i młodzieży tj. linarium, karuzelę i huśtawkę oraz wprowadzenie elementów zwiększających bezpieczeństwo bawiących się na placu dzieci i młodzieży poprzez wykonanie nawierzchni bezpiecznej.

Zadanie zostanie zrealizowane do 30.10.2020 roku