Budynek Austerii został odbudowany i czeka teraz na kolejne wizytacje komisji i dopuszczenie do użytkowania. Problem stanowi jeszcze otoczenie. Aby na teren mogli wejść ludzie, to podwórze i sąsiedztwo musi spełniać warunki bezpieczeństwa. Dlatego za zgodą wojewódzkiego konserwatora zabytków w zabytkowych budynkach otaczających Austerię zamurowano otwory po drzwiach i oknach i połatano nadwyrężone przez czas narożniki. Wszyscy mamy nadzieję, że kramy, oberża, stajnie i warsztaty dotrwają w takim stanie do czasu rekonstrukcji. Wójt w tym celu rozpoczął starania o dotację z Funduszy Norweskich. Nie ma pewności czy się zakończą sukcesem choć znając skuteczność Urzędu Gminy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych uważam, że tylko zła wola może tej sprawie przeszkodzić. Wstawiono bramę wjazdową na teren podwórza utrzymaną w takiej samym kształcie i barwie, co wrota do Austerii. Trwa przygotowanie do przebudowy wjazdu od strony ulicy i chodników wzdłuż budynku głównego. Wszystkie te powierzchnie mają być ułożone z kostki bazaltowej. Wewnątrz praktycznie całe wyposażenie jest na swoim miejscu, a wszystkie instalacje działają jak trzeba. Chciałoby się już teraz korzy-stać z obiektu, ale odbiory wciąż trwają i trzeba się uzbroić w cierpliwość. Trwają też ostatnie prace na zewnątrz, wybudowano śmietnik i dobudowano fragment par-kingu. Gdzie to możliwe budowane są ścieżki z utwardzonego żwiru, którym z góry przyświecają latarnie stylizowane na gazowe.