W budynku Austerii kontynuowane są prace wykończeniowe. Wykonawca zamontował już piec gazowy wraz z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej. Pracownicy Polskiej Spółki Gazownic-twa zamontowali licznik gazu, zatem kotłownia gazowa jest już gotowa i czeka na uruchomienie przez specjalistyczny ser-wis. W pomieszczeniach trwa montaż drzwi wewnętrznych, a w przejeździe bramnym zamontowane zostały szklane drzwi przesuwne, które w najbliższym czasie zostaną zasłonięte przez masywne drewniane wrota. Na zewnątrz intensywnie trwają prace związane z porządkowaniem budynków przyległych. Robotnicy zdjęli już przegnity dach i oczyszczają wnętrza pomieszczeń z zanieczyszczeń. Prace wykonywane są ręcznie z zachowaniem należytej ostrożności i z pełnym poszanowaniem dla istniejącej tkanki historycznej. Na budowie kilka razy w tygodniu obecny jest przedstawiciel konserwatora zabytków, który nadzoruje poprawność wykonywania prac.