W dniach 3-4 lipca Austeria Raszyńska uroczyście otworzyła swoje podwoje dla zwiedzających. Niestety pogoda – zarówno w sobotę, jak i w niedzielę – niezbyt dopisała, wobec czego oficjalną ceremonię przeniesiono do wnętrza budynku.

Po przemówieniach p. Andrzeja Zaręby – wójta gminy Raszyn oraz p. Mariusza Smolichy – dyrektora Centrum Kultury Raszyn (pełniącego nadzór nad Austerią jako filią CKR), a także po poświęceniu zabytku przez proboszcza Parafii św. Szczepana ks. prałata Zdzisława Karasia – Dziekana Dekanatu Raszyńskiego, licznie zebrani w dawnej sali balowej goście mogli podziwiać tancerzy z zespołu Polski Łan, którym akompaniował Zespół Instrumentów Dawnych Ars Nova pod kierownictwem artystycznym Krzysztofa Owczynika. Zespoły śpiewacze działające przy CKR wykonały kilka pieśni raszyńskich, które wcześniej zostały utrwalone na płycie CD i wydane przez CKR.

Podczas zwiedzania odrestaurowanej Austerii gościom towarzyszył kwartet działający przy CKR, scenę (niestety niewykorzystaną) i dźwięk zawdzięczamy firmie Investmed Marek Bohunek. Słodki poczęstunek i napoje przygotowała firma „U przyjaciół”.

Pierwszy dzień „weekendu z Austerią” zakończył dr Tomasz Duda wykładem pt. „Dialog metodą Nansena – skuteczna metoda zrozumienia innych”.

W niedzielę natomiast animatorki zachęcały dzieci do kreatywnego tworzenia niesamowitych dzieł sztuki, a publiczność mogła wysłuchać dwóch koncertów YLO Violin – jednego w sali balowej, drugiego na balkonie Austerii.