Dofinansowanie Projektu pn.: „Adaptacja budynku Austerii na Centrum integracji społeczno-kulturalnej”

W obecności Wójta i pani Skarbnik w dniu 4 kwietnia 2017r. została podpisana z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych w ramach Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 reprezentowaną przez członka zarządu Województwa Mazowieckiego, umowa na realizację Projektu pn.: „Adaptację budynku Austerii na centrum integracji społeczno-kulturalnej”. Przedmiotowy Projekt dotuje rewitalizację budynku Austerii kwotą 3 148 849,25 zł przy przewidzianym koszcie całego przedsięwzięcia 4 825 662,64 zł.