Austeria została odbudowana. Wokół budynku odbywają się drobne prace wykończeniowe i porządkowe. Wzdłuż elewacji frontowej od strony Alei Krakowskiej ułożono chodnik z granitowej kostki i wjazd do budynku. Z prawej strony frontu zbudowano podjazd na podwórze z takiego samego materiału. Podwórze uporządkowano zakładając trawniki obwiedzione cisowym żywopłotem, ustawiając ławki i zapewniając miejsca do stacjonowania rowerów. Oczyszczone mury pozostałych zabudowań osłonięto siatką zamocowaną drewnianymi belkami. Wewnątrz zakończono fugowanie cegieł w suficie w piwnicach. Otwarcie austerii nastąpi po zluzowaniu przez rząd RP przepisów ograniczających imprezy z licznym udziałem publiczności.