Austeria

Wszystko wskazuje na to, że wraz z uzyskaniem dotacji w wysokości 3 148 849,25 zł od Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020, sprawa remontu i adaptacji Austerii ruszyła z miejsca. Kolejno załatwiane są sprawy, których efekt poznamy w przyszłym roku.

Tym razem w dniu 25.04.20174r. podpisano umowę na „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania budowlanego w ramach projektu pod nazwą: Adaptacja budynku Austerii na Centrum Integracji społeczno-kulturalnej” z konsorcjum firm: Hanisan Janina Nowakowska z Warszawy i Powiernictwo Kordek Biuro Obsługi Budownictwa Stanisław Kordek w Rumi. Kwota kontraktu wynosi 113 116,00 zł brutto. Dalszym etapem będzie przeprowadzenie konkursu architektoniczno-urbanistycznego na opra­cowanie koncepcji przestrzennej całego kompleksu. Kolejnym, realizacja odbudowy głównego budynku Austerii.