Centrum Kultury Raszyn

z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie
w ramach pod działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

otrzymało dofinansowanie w wysokości 50.000 zł
na organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych

Centrum Kultury Raszyn we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Sportu oraz ze Szkołą Podstawową w Ładach, z myślą
o Mieszkańcach Gminy Raszyn w kategorii wiekowej 50+ realizuje zajęcia ogólnorozwojowe oraz na pływalni CSR.

Program realizowany jest na następujących obiektach sportowych:

1.Pływalnia

2.Wielofunkcyjna hala sportowa Centrum Sportu Raszyn

3.Hala sportowa przy Szkole Podstawowej w Ładach

W programie biorą udział:

1.Mieszkańcy Gminy Raszyn w kategorii wiekowej 50+

2.Seniorzy zrzeszeni w raszyńskich klubach Seniora

Projekt jest zaproszeniem dla wszystkich Mieszkańców 50+, którzy chcą wspólnie i aktywnie spędzać wolny czas, rozwijając swoją aktywność sportową, rekreacyjną i integracyjną.

Cel programu 50+ :

1.Rozwijanie, wspomaganie i stworzenie warunków dla integracji sportowej i rekreacyjnej

2.Organizowanie spotkań integracyjnych

3.Zrównoważony rozwój sportowo-rekreacyjny dla Mieszkańców Gminy Raszyn kategorii wiekowej 50+

4.Wzmocnienie działań na rzecz zainteresowania sportem i rekreacją Mieszkańców Gminy Raszyn kategorii wiekowej 50+

Jest to operacja ogólnodostępna i niekomercyjna.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie