Centrum Kultury Raszyn

z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie
w ramach pod działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

otrzymało dofinansowanie w wysokości 50.000 zł
na wydanie filmu dokumentalnego dotyczące Gminy Raszyn

oraz otrzymało dofinansowanie w wysokości 50.000 zł
na wydanie albumu fotograficznego „Historie Mieszkańców Raszyna, Falent i okolic”
wraz z komiksem o treści historycznej dotyczącego Gminy Raszyn

Są to operacje ogólnodostępne i niekomercyjne.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie