NOWY ŚREDNI SAMOCHÓD RATOWNICZO-GAŚNICZY DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W RASZYNIE

Dnia 14 stycznia 2020 roku nastąpiło oficjalne przekazanie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Raszyn na terenie Urzędu Gminy, przy udziale przedstawicieli Gminy Raszyn: Pana Wójta Andrzeja Zaręby i Zastępcy Pana Michała Kucharskiego oraz przedstawicieli Ochotniczej Straży Pożarnej: Prezesa OSP Raszyn Pana Krzysztofa Maciaka i druhów z OSP.

Strażacy na zakup samochodu pozyskali dofinansowanie z kilku źródeł:
- Gmina Raszyn przekazała 450.000zł ze środków własnych,
- z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Gmina pozyskała na ten cel 100.000zł,
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 245.000zł,
- z Komendy Głównej PSP – 65.000zł,
- z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego – 50.000zł,
- środki własne OSP – 34.640zł.

Samochód ma na stałe zamontowany sprzęt ratowniczo – gaśniczy najwyższej jakości. Samochód został wyposażony w sprzęt, który może być używany do każdego rodzaju akcji ratowniczej i gaśniczej. Dzięki starannemu doborowi sprzętu i zaangażowaniu druhów przy doposażaniu samochodu, OSP Raszyn posiada obecnie jako jedna z nielicznych w Polsce, tak profesjonalnie uzbrojony pojazd.

Pan Wójt życzył strażakom, aby samochód służył im jak najlepiej dla dobra mieszkańców naszej gminy, ale także osób przejeżdżających przez gminę, bowiem bardzo często nasi strażacy jako pierwsi przyjeżdżają na miejsce wypadków, kolizji np. na trasie S8 czuwając nad naszym bezpieczeństwem w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.