Projekt pn. „Zakup 50 sztuk profesjonalnych oczyszczaczy powietrza
do wykorzystania w placówkach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych
i kulturalnych Gminy Raszyn”

Umowa o dofinansowanie podpisana dnia 25 lipca 2019 roku w Urzędzie Marszałkowskim.

Dofinansowanie – 75.000zł (co stanowi 50% kosztów)

Gmina Raszyn od kilku lat prowadzi aktywną politykę pro środowiskową. Wyrazem dbałości o środowisko są liczne realizowane programy, jak choćby wymiany pieców węglowych, usuwania azbestu, likwidacji dzikich wysypisk, udział w Programie rządowym Czyste powietrze i inne. W bieżącym roku 2019 zostanie zrobiony kolejny ważny krok na drodze poprawy stanu powietrza w Gminie Raszyn.

W ramach uzyskanego dofinansowania planujemy do 31 października 2019 roku zakup 50 sztuk profesjonalnych oczyszczaczy powietrza do wykorzystania w placówkach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych i kulturalnych Gminy Raszyn.

Ze względu na fakt, iż zanieczyszczone powietrze jest najbardziej szkodliwe dla najmłodszych, którzy nie mają jeszcze silnego układu odpornościowego i chłoną jak gąbka trujące substancje, rodzi się potrzeba ochrony dzieci w przedszkolach i szkołach oraz w świetlicach środowiskowych i ognisku wychowawczym. Dzieci spędzają tam sporo czasu na zabawie, odpoczynku i nauce. Warto by przebywały w czystym i bezpiecznym środowisku, który wpłynie na poprawę ich zdrowia, zwiększy koncentrację i procesy pamięciowe.

50 nowoczesnych oczyszczaczy powietrza w placówkach na terenie całej gminy.

Gmina Raszyn finalizuje realizację projektu dotyczącego zakupu oczyszczaczy powietrza.

Przy 50% udziale pomocy finansowej środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019”, Gmina Raszyn zakupiła 50 sztuk profesjonalnych oczyszczaczy powietrza, które będą wykorzystywanie we wszystkich placówkach oświatowych, opiekuńczo wychowawczych i kulturalnych naszej gminy.

Zakupione oczyszczacze powietrza mają wielostopniową technologię oczyszczania, filtry HEPA i węglowy  oraz możliwość nawilżania powietrza. Wyświetlacz wskazuje stopień zanieczyszczenia powietrza. Są ciche i zabezpieczone przed przypadkowym użyciem.

Oczyszczacze trafiły już do placówek i rozpoczęły pracę.